Stageopdracht - Techno-economische analyse gesmolten zout

Over Brabetech

Brabetech is een technologie bedrijf gevestigd op de High Tech Campus, dat werkt aan de energietransitie door het ontwerpen, bouwen en in bedrijf stellen van energiesystemen. Met 7 jaar ervaring heeft Brabetech meerdere internationale projecten uitgevoerd voor een verscheidenheid aan markten zoals chemicaliën en energie. Alhoewel er verschillende soorten installaties zijn gebouwd, ligt ervoor Brabetech een focus op systemen die warmte opslaan of overbrengen. De technologieën die in deze installaties worden toegepast, zijn veelal gebaseerd op biomassaverbranding en of gesmolten zout warmteopslag of -overdracht. Vijftig procent van de wereldwijde energievraag bestaat uit warmte en vergeleken met de transitie voor duurzame opwek van elektriciteit, valt hier nog een hoop winst te behalen op verduurzaming. Brabetech wil bijdragen aan duurzame warmte door installaties te ontwikkelen en te bouwen voor eindgebruikers.

Opdrachtomschrijving

Gesmolten zout is een warmteoverdrachts- en opslagmedium, dat uitermate geschikt is om warmte te bufferen. Het wordt op het moment op grote schaal toegepast in systemen voor zonne-opwek door middel van spiegels. Door het gebruik van een specifiek gesmolten zout en uitgebreide ervaring in het bouwen van gesmolten zout installaties, heeft Brabetech een groot deel van de nadelen van traditionele gesmolten zout technologie overkomen. Hierdoor kunnen systemen die ontworpen zijn door Brabetech op een lagere temperatuurrange opereren en hebben ze geen last van corrosie. Dit maakt de kostprijs lager en maakt het mogelijk om in markten, waar eerder nog geen gesmolten zout kon worden toegepast, gesmolten zout op een effectieve manier in te zetten als warmteopslag- en overdrachtsmedium. De gesmolten zout technologie van Brabetech biedt dus kansen voor de warmtetransitie, welke recentelijk een grote impuls heeft gekregen door de flink gestegen gasprijzen. Dit maakt de businesscase voor warmteopslag een stuk interessanter voor kleinere installaties.

Om de juiste applicaties en markten voor deze technologie te vinden, is er een grondige techno-economische analyse nodig. In deze analyse moet gekeken worden naar potentiële use cases, markten en technische alternatieven. Om die reden zijnwij op zoek naar een masterstudent die zijn afstudeeronderzoek of stageopdracht wil doen om een beter begrip te krijgen van de kansen voor de gesmolten zout techniek.

Profiel van de kandidaat

- Masterstudent in de richting bedrijfskunde met een interesse in warmtetechniek of een masterstudent in een engineeringsrichting met een interesse in bedrijfskunde.

- Iemand met een proactieve houding die kan omgaan met de snelheid van een start-up.

- Iemand met interesse in het doen van onderzoek naar een nieuwe technologie waar nog veel onbekend is, maar waar ook veel kansen liggen.

Wat bieden wij

- De mogelijkheid om deel uit te maken vaneen jong en enthousiast team op de High Tech Campus.

- Informele werksfeer met vrijdagmiddagborrels.

- Grote mate van verantwoordelijkheid en de mogelijkheid om echt van betekenis te kunnen zijn middels het onderzoek dat wordt gedaan.

Geïnteresseerd?

Stuur een berichtje naar bram.bens@brabetech.nl of bel +31 850 027 782

brabetech
October 13, 2023